Yaşam

İnternet yoluyla işlenen cinsel taciz suçu

Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, Whatsapp, Gmail ve benzeri sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlarda şahsi hakları ihlal edilen kişiler Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunarak soruşturma yapılmasını sağlayabilirler. Peki ama nasıl? İnternet yoluyla işlenen cinsel taciz suçu nedir?

Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte internete erişim ve internet üzerinden iletişim daha kolay ve hızlı bir hale gelmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok gibi sosyal medya uygulamalarının, Whatsapp, Skype gibi mesajlaşma ve iletişim uygulamalarının kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.  Nitekim sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, yorumlar, mesajlaşmalar, elektronik postalar her zaman hukuka uygun olmamaktadır. Tabii ki hukuk düzeni, sosyal medya üzerinden kişilik haklarının ihlal edilmesini de birtakım hukuki ve cezai sonuçlara bağlamıştır.Avukat Ezgi Esnik Günay Yasemin.com okurlarına özel merak edilen bu konuyu ele alan bir makale hazırladı. 

Avukat Ezgi Esnik Günay

Son günlerde çok konuşulan Yargıtay 18. Ceza Dairesi tarafından “cinsel taciz” suçu ile ilgili verilmiş olan karar,  cinsar taciz eylemlerinin dar yorumlanmaması gerekliliğini göstermekte olup yerel mahkemelere örnek olacak bir karardır. 

Sosyal Medya Yolu İle İşlenen taciz suçu

Yargıtay 18. Ceza Dairesi tarafından verilmiş olan karar şu şekildedir ” Mahkemece de kabul edilen oluşa göre, sanığın olay tarihinde Whatsapp uygulamasından “Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim” şeklinde mesaj gönderdiği kabul edilen eylemin, TCK’nın 105/1 ve 105/2-d maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurulması…bozmayı gerektirmiştir. “

Yargıtay 18. Ceza Dairesi tarafından verilmiş olan karar ile Whatsapp uygulamasından “Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim” şeklinde atılan mesajın cinsel taciz suçu kapsamında da değerlendirilmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

İnternet yoluyla işlenen cinsel taciz suçu

  TCK madde 105/1’de ” Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.” hükmüne yer verilmiş olup TCK madde 105/2-d maddesinde de “Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,” hükmüne yer verilerek suçun nitelikli hali düzenlenmiştir.

Yargıtay bozma kararında açıklanmış olduğu üzere posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanılarak bir kişiye cinsel amaçlar taşıyan mesaj atılması TCK madde 105’de yer alan cinsel taciz suçunu oluşturacaktır. Madde metninde belirtilmiş olduğu üzere mesaj atan kişinin cinsel amaçlarla hareket ediyor olması gerekmektedir.

aşırı sosyal medya kullanımı

Her somut olayda kişinin “cinsel amaç”larla  hareket edip etmediği mahkemece belirlenecek olmakla birlikte Yargıtay 18. Ceza dairesi tarafından verilmiş olan bozma kararı yerel mahkemelerin yaşanan olayları değerlendirir iken cinsel amaçlı hareketlerin belirlenmesinde geniş yorum yapması gerektiğini göstermektedir.  Yargıtay bozma kararı cinsel taciz eylemlerinin yalnızca müstehcen konuşma ve hareket olmadığını, kişiyi rahatsız eden / edebilecek olan tüm davranışların bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğine dair örnek bir karar olmuştur.

Av. Ezgi Esnik Günay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir