Yaşam

Evlerin en kirli yerinin neresi olduğu belirlendi

Evlerdeki en kirli yerler tahmin edilmek istense bunlar klozet kapağı, banyo ya da tuvalet terliği gibi cevaplar verilmesi muhtemeldir. Ancak Aston Üniversitesi’nde yapılan çalışmayla birlikte oldukça şaşırtıcı sonuçlar elde edildi.

İngiltere’de bulunan Aston Üniversitesi’nde görevli mikrobiyolog Dr. Jonathan Cox önderliğinde yapılan bir çalışmada ortalama bir evde bulunan farklı cisimlerden sürüntüler alınarak bunlar üzerindeki bakteri yükü incelendi.

Alınan örnekler genel bir besi yerine ekilip bir gün boyunca inkube edildi. Besi yeri üzerindeki bakteri kolonileri tespit edilmiştir. Ayrıca sayıları da kayıt edildi.

Su ısıtıcısının düğmesi, çöp kutusu kapağı, kapı kolları, TV kumandası ve ev anahtarı gibi eşyalar çalışmaya dahil edildi. Bu cisimler üzerinde bulunan Escherichia coli, Staphylococcus ve Pseudomonas bakterilerinin koloni sayıları ortaya konuldu.

Sonuçlara bakılınca, en kontamine sürüntünün mutfak musluğu olduğu tespit edildi. Bununla birlikte en şaşırtıcı sonuç ise klozet kapağının, su ısıtıcısı tutacağından ve TV kumandasından daha az bakteri içermesi olarak bildirildi.

TV kumandasında genellikle E.coli bakterisi hakimken, lavabo ve musluklarda ise genellikle toprak ve bitkilerde bulunan Pseudomonas’ın hakim olduğu ortaya kondu.

KAPI KOLLARI BAKTERİ DOLU

Kapı kolları, çöp kutusunun kapağı ve kumanda en kirli yerler arasında yer almaktadır. Bu çalışma yaklaşık iki bin insanın katıldığı bir anket sonucundan yola çıkılarak yapılmıştır.

Ankete katılan kişilerin temizlik rutinleri sorulmuştur. Her on kişiden birisi kapı kollarını silmezken hemen hemen hepsi klozeti ve klozet kapağını temizlemektedir.

Kapı kollarında bağırsaklarda bol miktarda bulunan E.coli ve Staphylococcus bakterileri yoğun miktarda izole edilmiştir. Genellikle insanlar tuvalet ekipmanlarını çok iyi temizleseler de günlük kullandıkları cisimleri ihmal edebilmektedirler.

Sonuç olarak rutin temizlik yapılırken ellerle teması olan cisimlere ayrıca özen gösterilmelidir. Ayrıca bu çalışma tuvaletten sonra el yıkama alışkanlığın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.

 

Kaynak: gidahatti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir